ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Alicja Łabanowska - prezes zarządu
Dorota Agnieszka Kułakowska - z-ca prezesa
Elżbieta Staniszewska-Górka - sekretarz
Katarzyna Anna Bialik - skarbnik

Iwona Tańska-Siemińska - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
 Marzena Wojtunik - przewodniczący komisji
Piotr Wojtunik - członek komisji
Agnieszka Napiórkowska-Baryła - członek komisji 
 

 

POBIERZ STATUT


 

 

POBIERZ SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK

 

 

 

POBIERZ BILANS ZA 2014 ROK

 

 

 
POBIERZ SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK


 

 

HISTORIA STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie zostało powołane w 2010 roku. W dniu 23.02.201r. Sąd Rejonowy w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie Zostaliśmy zarejestrowani w Rejestrze Stowarzyszeń.

W latach 2010-2012
Dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie realizujemy dwa projekty, których adresatami są wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie. 

Projekt "Rodzina w polskiej tradycji - spotkania ze sztuka ceramiczną"- cykl zajęć ceramicznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
 
Projekt "Na progu dorosłości"- zajęcia teatralne, plastyczne i socjoterapeutyczne. W poszczególnych formach zajęć wzięło udział 35 dzieci.
 
W 2012 roku
Kontynuując współpracę z MZPiT w Olsztynie realizujemy kolejne projekty: 

13.02.-28.05. - "Etno-design łączy pokolenia" w warsztatach ekspresji twórczej wzięła grupa dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami; 

W kolejnych turach programu "Na progu dorosłości" w zajęciach sportowych, teatralnych i socjoterapeutycznych brali udział uczniowie SOSW im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie 

Latem współorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie grupa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych, a dzięki wsparciu członków naszego Stowarzyszenia mieli zorganizowane zajęcia plastyczne, socjoterapeutyczne i sportowe; 

Dla uczestników turnusu zorganizowaliśmy wycieczki do Zakopanego i Krakowa; 

Dzięki wsparciu Gminy Olsztyn oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowaliśmy zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi; 

Dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy naukę pływania, zajęcia z bowling-u oraz wspólne spacery " nordic –walking".

W 2013 roku
Rozszerzyliśmy naszą ofertę - zorganizowaliśmy warsztaty dla rodziców - "Szkoła dla rodziców". Projekt został skierowany do rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Projekt ten kontynuowaliśmy w czasie wakacji- "Mamy na wakacjach" - tak nazwaliśmy program skierowany do kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci . Rodzice, wspólnie ze swoimi pociechami zwiedzali Kraków (Kościół Mariacki, Stare Miasto, Kazimierz) i Wieliczkę. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Zakopanego oraz spływ rzeką Dunajec. Przez cały rok nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach sportowych. Dzięki wsparciu władz samorządowych odbywały się cykliczne zajęcia na basenie i kręgielni.  

W 2014 roku
W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy dla mieszkańców Olsztyna cykl zajęć sportowych- pływanie, kręgle i gimnastyka. Od marca rozpoczynamy kolejną turę programu " Na progu dorosłości". Wychowankowie Ośrodka im. Kornela Makuszyńskiego będą mogą uczestniczyć w zajęciach:
- teatralnych;
- tanecznych;
- gimnastycznych.
Od kwietnia zapraszamy młodsze dzieci na naukę pływania, a młodzież na zajęcia doskonalące umiejętności pływackie. Zajęcia będą odbywały się na pływalni UWM w Olsztynie w soboty i niedziele. Natomiast w poniedziałki proponujemy zajęcia w kręgielni - w Olsztynie przy ul. Boeinga