Nasz adres

Country:
City:
Zip Code:
Telephone:
E-Mail:
Poland
Stawiguda
11-034
+48 509 521 129
kontakt@dajmyszanse.org

Pozostałe dane

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom
"Dajmy Szansę"
NIP: 7393824114
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0254 5610