PROJEKTY

Projekty realizowane w 2019 roku

1. Uwalniamy talenty – WM Urząd Marszałkowski.
2. Na wakacje po zdrowie - WM Urząd Marszałkowski.
3. Bo warto się spotkać – WM Urząd Marszałkowski.
4. Szlachetne zdrowie - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekty realizowane w 2018 roku

1. Wiek seniora – aktywność juniora - GOK Stawiguda, WM Urząd Marszałkowski.
2. W życie z przytupem – MZPITu.
3. Razem Raźniej - UG Stawiguda.
4. Dzień Seniora.
5. Gala Wolontariatu.

Projekty realizowane w 2017 roku

1. Akademia zdrowia – WM Urząd Marszałkowski.
2. Z odwagą w dorosłość - WM Urząd Marszałkowski.
3. Przez życie z przytupem – MZPITu.
4. Program Edukacji, Promocji i Zdrowia – Urząd miasta.
5. Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi – UG Stawiguda.
6. Zajęcia profilaktyczne „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
7. Cykl zajęć warsztatowych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, spotkania ekspresji twórczej dla dzieci i rodziców.
8. ARTERAPIA - MZPITu.

Projekty realizowane w 2016 roku

1. Z życiem za pan brat - MZPITu.
2. Akademia Zdrowia - WM Urząd Marszałkowski.
3. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych – koncerty w WM Filharmonii, koncerty w Uranii, III Wystawa Amatorskiej Twórczości Artystycznej.

Projekty realizowane w 2015 roku

1. Półzimowisko "Sportowo i wesoło"- cykl zajęć sportowych dla uczniów olsztyńskich szkół.
2. "Klub rodzica"- warsztaty dla rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.
3. "Na progu dorosłości" zajęcia terapeutyczne dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie oraz Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Olsztynie.
4. " Akademia sportowa"- zajęcia sportowe (pływanie, kręgle, gimnastyka) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5. "Odkryj swój potencjał"- zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. "Podróże w cztery strony życia"- zajęcia terapeutyczne, sportowe i rekreacyjne dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie oraz ich rodziców.
7. Turnus rehabilitacyjny w OWR "Gołoborze" w woj. świętokrzyskim.

2014

"Ferie na sportowo"- cykl zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z Olsztyna.

"Na progu dorosłości"- zajęcia rekreacyjne, artystyczne i terapeutyczne dla wychowanków SOSW w Olsztynie.

"Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi"- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Olsztyna.

"Akademia sportowa"- zajęcia sportowe dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z powiatu olsztyńskiego.

"Animaloterapia- pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi"- zajęcia hipoterapeutyczne dla uczniów SOSW w Olsztynie.

"Chcemy żyć inaczej"- cykl zajęć terapeutycznych i rekreacyjnych dla uczniów SOSW w Olsztynie i ich rodziców.

"Rodzinne wakacje nad morzem"- zajęcia realizowane w czasie turnusu rehabilitacyjnego w Krynicy Morskiej.

"Aktywność przez ruch"- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów SOSW w Olsztynie.

2013

Dzięki współpracy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w bieżącym roku zrealizowano trzy projekty dla uczniów i rodziców Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie:

"Klub rodzica" Projekt skierowany był do rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Zorganizowano dla nich warsztaty z cyklu "Szkoła dla rodziców" oraz zajęcia rekreacyjne dla pań ( aerobik, gimnastyka ).

"Na progu dorosłości" W programie wzięło udział 35 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum . W ofercie programowej znalazły się m.in. zajęcia teatralne, plastyczne, socjoterapeutyczne i sportowe.

Dnia 28.02.2013 roku podpisaliśmy umowę z Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyn - p. Alicją Patalon i rozpoczynamy realizację projektu: "Aktywni, zdrowi, uśmiechnięci"

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03. do 15.12. 2013 roku. Oferta programowa skierowana będzie do mieszkańców Olsztyna i złożą się na nią przede wszystkim cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz dysfunkcjami psychicznymi. Staramy się stworzyć dla niej warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego. Poprzez sport chcemy wspomóc proces rehabilitacji w sferze ruchowej i emocjonalnej.

Organizujemy następujące formy rekreacyjno - sportowe: - zajęcia z bowlingu ( wtorek godz. 14.00 - kręgielnia przy ul. Boenigka w Olsztynie) - pływanie (niedziela 11.30- 12.00 basen przy ul. Tuwima w Olsztynie) -zajęcia nordic walking - ( niedziela 12.30-13.30 okolice Jeziora Kortowskiego w Olsztynie).

Dnia 22 marca 2013 władze Stowarzyszenia podpisały umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i rozpoczęliśmy realizację projektu "Polityka prorodzinna - wspierania programów i działań mających na celu kompleksową, interdyscyplinarną pomoc skierowaną do rodzin problemowych, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, w szczególności z terenów wiejskich".

W ramach tego programu organizować będziemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, wychowujących dzieci. W projekcie mogą brać udział mieszkanki Olsztyna oraz okolicznych gmin. Dla nich przeprowadzone zostaną warsztaty "Szkoła dla rodziców" a dodatkowo każda z pań zostanie objęta pomocą trenera- specjalisty, który będzie udzielał również wsparcia w środowisku zamieszkania. W ramach naszych działań organizujemy porady psychologa, pedagoga i położnej. Nasi wolontariusze będą udzielać pomocy dzieciom naszych podopiecznych- np. przy odrabianiu prac domowych, czy udzielając korepetycji. Projekt realizowany będzie do 20.12.2013 roku.

Od 20.03.2013r. do 20.12.2013 roku realizujemy projekt "Akademia sportowa" , finansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach programu organizujemy zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowościowymi z terenu powiatu olsztyńskiego. Oferta sportowa dotyczy zajęć na kręgielni oraz na basenie.

W drugiej połowie lipca nasi podopieczni wraz z rodzicami uczestniczyli w programie "Rodzinne wakacje" - 20 osób miało okazję zwiedzić Zakopane, Kraków, Wieliczkę i Niedzicę oraz uczestniczyć w spływie Dunajcem. Realizację tego projektu współfinansował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2012

Dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie zorganizowaliśmy dwa programy profilaktyczne, w których uczestniczyli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie.
"Etno-designe" - warsztaty ekspresji twórczej dla dzieci, w różnych formach zajęć (ceramiczne, plastyczne, komputerowe) wzięli udział uczniowie SOSW w Olsztynie.

Projekt "Na progu dorosłości" skierowany był do dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 18. Zorganizowaliśmy zajęcia teatralne, plastyczne, socjoterapeutyczne, sportowe (piłka nożna i gimnastyka), w których wzięło udział 40 uczniów. Kontynuacją tych projektów są wyjazdy letnie - wspólnie ze Stowarzyszeniem "Nadzieja" zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej. Do uczestników turnusu skierowany był projekt "Z uśmiechem po górskich szlakach" - dzieci i młodzież nie tylko skorzystała z zajęć rehabilitacyjnych ale również zorganizowane miała zajęcia rekreacyjne, plastyczne i socjoterapeutyczne.

Od marca do grudnia 2012 organizowaliśmy zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających na terenie Gminy Olsztyn. Projekt ten realizowany finansowany był przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyn. Przeprowadziliśmy zajęci na basenie oraz rekreacyjne - nordic walking.

Od maja do czerwca 2012 roku mieszkający na terenie powiatu olsztyńskiego młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną raz w tygodniu doskonalili swoje umiejętności sportowe na basenie UWM przy ul. Tuwima . Projekt finansowany był przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.